Актуално

21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич набира ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“.

Краен срок за подаване на оферти: 28.09.2017 до 17:00 часа.21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „УСЛУГИ ЗА МЕДИЙНА КАМПАНИЯ“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„Услуги за медийна кампания“

Предмет на процедурата

Услуги, „Услуги за медийна кампания“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 29 септември 2017 г.

За сваляне: Dokumentatca_procedura_MU_Media


08.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Предмет на процедурата

„ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Вид на процедурата:

Публична покана, доставка

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 18 септември 2017 г.

За сваляне: Dokumentacia_procedura_MU_Equipment

***

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява  ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЛУГА за „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“ с две обособени позиции:

Обособена Позиция 1: Организиране на събития по проекта; Обособена позиция 2: Осигуряване на транспорт за събития по проекта

Предмет на процедурата

Услуги, „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 18 септември 2017 г.


За сваляне:
Documentacia_procedura_EVENTS_TRANSPORT


20.07.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за оферта „Услуга за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки“, по реда на чл.2, ал. 7 от ПМС 160 от 01.07.2016, на база получени оферти, на 17.07.2017 бе сключен договор за услуга 16.4.2.052/2016/SE-01 с фирма „Варна Каста“ ЕООД.

Стойност на поръчката: 4889.00 лв (без ДДС)
Начин на възлагане: Директно
Договор за обект: Услуги за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки

Стойност на поръчката: 4889.00 лв (без ДДС)
Начин на възлагане: Директно
Договор за обект: Услуга за изготвяне на документация за процедури за определяне на изпълнители


04.07.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за оферта „Услуга за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки“, по реда на чл.2, ал. 7 от ПМС 160 от 01.07.2016

Документи за сваляне:

1) Публично съобщение

2) Образец на оферта

3) Приложение