Актуално

11.05.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ на ТПП Добрич ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „Предоставяне на услуги, свързани с  информиране и популяризиране на платформата MOWEUP” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модериране и фасилитиране на събития за информиране и популяризиране на платформата MOWEUP и Обособена позиция 2: „Разработване на Стратегия за разпространение и устойчивост на платформата MOWEUP”, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – ЯЗОН ООД, гр. Добрич, Договор 16.4.2.052/2017/SE-07. Стойност на договора – 35 200 лв без ДДС.


04.04.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

„Подобряване мобилността на работещи и безработни”

Наименование на процедурата:

„Предоставяне на услуги, свързани с  информиране и популяризиране на платформата MOWEUP” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Модериране и фасилитиране на събития за информиране и популяризиране на платформата MOWEUP»;

Обособена позиция 2: „Разработване на Стратегия за разпространение и устойчивост на платформата MOWEUP”.

Предмет на процедурата

„Предоставяне на услуги, свързани с  информиране и популяризиране на платформата MOWEUP” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Модериране и фасилитиране на събития за информиране и популяризиране на платформата MOWEUP»;

Обособена позиция 2: „Разработване на Стратегия за разпространение и устойчивост на платформата MOWEUP”.

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

4 април 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 13 април 2018 г.

За сваляне: dukumentacia_procedura_MU_Strategy


27.03.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ на ТПП Добрич ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „Услуга за изработка на видеоматериали“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – ВИДИН ВЕСТ ЕООД, гр. Видин. Стойност на договора – 29 500 лв без ДДС.13.03.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ на ТПП Добрич ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „Услуги за разработване, дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Услуга за разработване на архитектура на уеб – платформа MOWEUP“, Обособена позиция 2 „Услуга за дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – ДЗЗД НЕО МЕДИЯ, Стойност на договора – 59 150 лв. без ДДС.


14.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

Услуга за изработка на видеоматериали

Предмет на процедурата

Услуга за изработка на видеоматериали

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

14 февруари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 22 февруари 2018 г.

За сваляне: dokumentacia_procedura_MOWEUP_Video


06.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „Услуги за разработване, дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“ с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 „Услуга за разработване на архитектура на уеб – платформа MOWEUP“
  • Обособена позиция 2 „Услуга за дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„Услуги за разработване, дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Услуга за разработване на архитектура на уеб – платформа MOWEUP“

Обособена позиция 2 „Услуга за дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“

Предмет на процедурата

„Услуги за разработване, дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“

Обособена позиция 1 „Услуга за разработване на архитектура на уеб – платформа MOWEUP“

Обособена позиция 2 „Услуга за дизайн и хостинг на уеб – платформа MOWEUP“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

6 февруари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 16 февруари 2018 г.

За сваляне: Documentatia_procedura_MOWEUP_Web


01.11.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – БРАВО ЕООД, гр. Варна. Стойност на офертата: 23 283,00 лв.


19.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 26.10.2017


19.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „УСЛУГИ ЗА МЕДИЙНА КАМПАНИЯ“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – „ДОБРУДЖА СПЕКТЪР“ ООД, гр. Добрич. Стойност на договора: 35 400,00 лв.


17.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуга за изготвяне и тестване на Инструменти за самооценка“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирма – „Териториален център за квалификация и преквалификация“ ООД. Стойност на офертата: 14 660,00 лв.


16.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЛУГА за „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител по обособена позиция 2 – Организиране на транспорт по проекта бе избрана фирма – „Радилов и Синове“ СД. Стойност на договора:  14 784,00 лв.


16.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЛУГА за „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител по обособена позиция 1 – Организиране на събития по проекта бе избрана фирма – „Алис Травъл  Груп“ ЕООД. Стойност на договора: 18 744,00 лв.


06.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуга за изготвяне и тестване на Инструменти за самооценка“.

За сваляне:

Публично съобщение

Техническо задание

Бланка за оферта

Краен срок за подаване на оферти: 13.10.2017


04.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170 и Публично съобщение за набиране на ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“ на ТПП Добрич, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирма – „ПАСТЕЛ – ПЕНЕВИ“ СД, гр. Добрич. Стойност на офертата: 27 745,00 лв.


28.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWE UP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – Добрич Нет ЕООД. Стойност на договора: 16 774,00 лв.


21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич набира ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 28.09.2017 до 17:00 часа.


21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „УСЛУГИ ЗА МЕДИЙНА КАМПАНИЯ“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„Услуги за медийна кампания“

Предмет на процедурата

Услуги, „Услуги за медийна кампания“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги


Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 29 септември 2017 г.

За сваляне: Dokumentatca_procedura_MU_Media


08.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Предмет на процедурата

„ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ“

Вид на процедурата:

Публична покана, доставка


Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 18 септември 2017 г.

За сваляне: Dokumentacia_procedura_MU_Equipment

***

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява  ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЛУГА за „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

Подобряване мобилността на работещи и безработни

Наименование на процедурата:

„Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“ с две обособени позиции:

Обособена Позиция 1: Организиране на събития по проекта; Обособена позиция 2: Осигуряване на транспорт за събития по проекта

Предмет на процедурата

Услуги, „Организиране на събития и  осигуряване на транспорт по проекта“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги


Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 18 септември 2017 г.


За сваляне:
Documentacia_procedura_EVENTS_TRANSPORT


20.07.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич и ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за оферта „Услуга за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки“, по реда на чл.2, ал. 7 от ПМС 160 от 01.07.2016, на база получени оферти, на 17.07.2017 бе сключен договор за услуга 16.4.2.052/2016/SE-01 с фирма „Варна Каста“ ЕООД.

Стойност на поръчката: 4889.00 лв (без ДДС)
Начин на възлагане: Директно
Договор за обект: Услуги за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки

Стойност на поръчката: 4889.00 лв (без ДДС)
Начин на възлагане: Директно
Договор за обект: Услуга за изготвяне на документация за процедури за определяне на изпълнители


04.07.2017

Във връзка с изпълнение на проект: MObility of Workers and unEmployed UPgrade, Акроним: MOWEUP, Код на проекта: 16.4.2.052, e-MS код ROBG – 170, ТПП Добрич обявява ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за оферта „Услуга за изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки“, по реда на чл.2, ал. 7 от ПМС 160 от 01.07.2016

Документи за сваляне:

1) Публично съобщение

2) Образец на оферта

3) Приложение