ДИСКУСИЯ „Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“

download

Търговско-промишлена палата Добрич Ви кани да вземете участие в

ДИСКУСИЯ

„Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“

Добрич – 7 юни 2024 г.

в залата на Търговско-промишлена палата Добрич, от 13:30 ч.

в рамките на проект MOSAIC

Mastering job-oriented skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of Vocational Excellence,

номер на проект 101055648-MOSAIC-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE

Цели на проекта:

Утвърждаване на  сектора на изкуствата и занаятите чрез повишаване на качеството на предоставяното професионалното образование и обучение и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровата, екологичната и социално-икономическата еволюция.

Програма:

13:30 – 14:00 – Регистрация на участниците и кетъринг

14:00 – 14:30 – Представяне на проекта и постигнатото до момента

14:30 – 15:30 – Дискусия

Моля, потвърдете участие до 6-ти юни, на телефон 058 601472, или

по е-мейл: mosaicdrivecci@gmail.com