„OVER 45+” 2006

Партньори по проект Over45+:
folderБългария
-Търговско-промишлена палата – Добрич, ЕИЦ BG 809
folderИталия
- Dipartimento XI Formazione e Lavoro – Amministrazione Provinciale di Roma
- Exa Team Societa Cooperativa ar.L.
- Uil Pa Universita e Ricerca
- CNA, Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa
- Formare S.r.l.
- Km Studio Snc.
folderИспания
- Cria SL – Grupo Promocions
folderФранция
- Ceefia
folderДания
- Fagligt International Center
Цели на проекта:
Проект „OVER 45+” има за цел да определи и тества подхода и набора от инструменти, подпомагащи обучаващите и провеждащите обучението да предлагат адекватни форми за обучение на новопоявила се целева група – работещи и безработни нискоквалифицирани лица на възраст над 45 години – чрез валоризация на неформалното образование.
Целева група:
Проект “OVER 45+” е насочен към експертите по професионално обучение, фирмените консултанти, отговорниците за повишаване квалификацията на персонала в МСП, чиято целева група е съставена от възрастни, особено на възраст над 45 години, консултантите в центровете за работа, работниците над 45 години.