Международен ден за двустранни бизнес срещи в областта на енергетиката

B2B 4 Energy

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА

Дата и място: 13.04.2010 г. Интер Експо Център, София

Enterprise Europe Network – България Ви кани да участвате в бизнес и технологична

кооперационна борса с предварително уговорени двустранни срещи с чуждестранни партньори в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, отопление, климатизация и вентилация, газ инсталации и електротехника.

Събитието ще се проведе в рамките на международната специализирана изложба

Експо Енергетика 2010 в Интер Експо Център, София, 13-16 април 2010. Могат да се включат както изложители, така и фирми и научноизследователски организации.
ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?
Участниците в изложението ще имат възможността да представят новите си технологии пред потенциални клиенти/партньори и да установят бизнес контакти с цел сътрудничество във всички области (маркетинг, дистрибуция, създаване на съвместни предприятия), както и да получат обща информация в областта на енергетиката и възможностите за участие в проекти, свързани с тази тема.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Международният ден за двустранни бизнес срещи е насочен към производители, търговци, изследователски организации и университети.
КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
1. Регистрирайте се на Интернет страницата или попълнете и изпратете приложената регистрационна форма.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2232&layout=322. Опишете в регистрационната форма технологията, продукта или съответното ноу-хау, което търсите или предлагате и от какъв вид партньори и бизнес сътрудничество се интересувате.
3. Разгледайте електронния каталог с участниците, на интернет страницата на събитието и изберете интересните за Вас профили, за да завите желанията си за срещи. Ще получите предварителен индивидуален график за среща с фирми, които Вие сте посочили и съответно фирми, които са посочили Вас.
Забележка: Работният език по време на срещите е английски.
Крайни срокове:
Регистриране на технологични профили – 15.03.2010
Заявяване на двустранни срещи от онлайн каталога – 26.03.2010
Изпращане на индивидуалните програми за срещи на участниците – 02.04.2010
За допълнителна информация можете да се обърнете към:

Зорница Неделчева – Център за външноикономическо сътрудничество

Българска стопанска камара – тел: +359 2 932 09 34

e-mail: ierc2@bia-bg.com Уебсайт: www.ierc.bia-bg.com или към другите ни EEN партньори.
Регистрационен формуляр, кликнете на връзката за сваляне
http://www.cci.dobrich.net/regformexpo.doc