„Партньорство в Европейския съюз“ 2005

„Партньорство в Европейския съюз“ www.eumatching.net
Име на проекта: „Партньорство в Европейския съюз“ съ-финансиран от Европейската комисия, Главна дирекция „Разширяване“ по „Паневропейски бизнес схеми за коопериране в рамките на разширения ЕС“
Партньори: координатор: ЕИЦ Намюр, Белгия и ЕИЦ от Европа;ЕИЦ Добрич – един от 4 български партньора от България
Цел:
05подпомагане на инвестициите, обмена на технологии, смесените предприятия и дългосрочните търговски споразумения в секторите електортехника и електроника, строителство, транспорт и логистика, между страните от разширена Европа.
Целеви групи:
05Директни бенефициенти: 30 фирми от България
05Индиректни фирми, с интереси към коопериране в посочените браншове
Период: 2005 г.
Дейности:
1. Организиране на три бизнес срещи в рамките на най интересните международни търговски панаири в съответния бранш в Европа:
05INTEL 2005, Милано, Италия 17-21 май 2005 – електротехника и електроника, индустриална автоматизация, осветление, компоненти – www.intelshow.com
05EU Matching INTEL – Milan 19-20 May 2005: изтеглете формуляра от тук
05Salon International „Transport and Logistics“,Анверс, Белгия 18-20 октомври 2005 – транспорт и логистика;
05BATIMAT, Париж, Франция 7-12 ноември 2005 – строителство, енергоспестяване
2. Технически консултации преди, по време и след срещите:
05анализ на фирмения капацитет за международна бизнес дейност
05помощ при създаване и дефиниране на стратегически план
05дефиниране на собствения профил за коопериране
05пазарна информация адаптирана към индивидуалните нужди
05избор на стратегия
05изработка на профил на потенциалния партньор
05търсене на партньор
05помощ при преговорите
05последващи дейности