2-ра СРЕЩА ПО ПРОЕКТ Green Micro Credentials pathways:

2-ра СРЕЩА ПО ПРОЕКТ Green Micro Credentials pathways:

Втората работна среща по проекта се проведе в Дъблин, Ирландия от 19 до 21 септември 2023 г. По време на срещата бяха обсъдени напредъка по проекта, направените анализи и наличните работни материали във връзка с професионалното образование и обучение, възможностите за кариерното развитие, видовете професии в областите на устойчивото развитие и зелените умения.

На втория ден партньорите посетиха събитието Ireland Skills и проведоха срещи с доставчици на образование и работодатели.

На третия ден партньорите посетиха Laois Official Education and Training Board (https://www.loetb.ie/) в Тюламор и взеха участие в демонстрация на обучение за ПОО за развитие на зелени умения.

1

2

3