[03.04.2018] Актуално – Добри практики разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy

Възползвайте се от добрите практики в областта на:

- Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов
- Архитектура и строителство
- Туризъм и свързани дейности
- Възобновяеми енергийни източници
- Добра европейска практика

в рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса към Вашия бизнес и как да популяризирате устойчивото използване на природното и културно наследство.

Връзки към добрите практики в PDF формат можете да намерите на следните връзки:

Връзка: http://heritagerobg.eu/резултати/