„Перспективи за развитие на селските райони“ 2007

1_big„Перспективи за развитие на селските райони. Сравняване на различни европейски модели“ съфинансиран от Европейската комисия, Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ 2006/C 236/07
Партньори:
Координатор: провинция Фрозиноне, Италия и ЕИЦ-ТПП Добрич, агенции за регионално развитие на Ларнака, Кипър и Ираклион, Гърция както и Конфедерация на италианските земеделски стопани, FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE COLTIVATORI DIRETTI, CONFAGRICOLTURA Frosinone, от – Фрозиноне, Италия
Цел:
популяризиране на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) на ЕС
Целеви групи:
агро-фирми, земеделски стопани, агенции, подпомагащи развитието на селските райони
Период: 2007 г.
Дейности:
Работно посещение във Фрозиноне – октомври 2007
Организиране и провеждане на семинар в гр.Добрич: 27,28,29 ноември 2007 г. на тема „Перспективи за развитие на селските райони. Сравняване на различни европейски модели.“
Тематични сесии:
Приложение на реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) на ЕС: нов модел за подкрепа на селското стопанство
Политики на ЕС за биологично земеделие
Нови перспективи за модерно европейско селско стопанство – споделяне на добри практики
Проучване на състоянието на селскостопанските ферми в регион Добрич