Резултати и материали по проекта

Постигнати резултати:

Трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство

  • Ръководство за регулиране и прилагане на устойчивото използване на природните и културни ресурси;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (РЕЗЮМЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ (ПЪЛНА ВЕРСИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

ДИПЛЯНА ПО ПРОЕКТА (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично културно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Ръководство HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY за румънско-българско трансгранично природно наследство (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Рамка за изпълнение, обхващаща трансграничния регион

  • Инструменти – обучения за експертите, онлайн материали, система за награждаване и признаване;
  • Пилотна фаза на внедряване в окръг Констанца и област Добрич, насочена към местните бизнес общности.

Други материали са сваляне:

Ръководства

Ръководство за добри практики в сектор: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО – РИБОЛОВ

Ръководство за добри практики в сектор: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Ръководство за добри практики: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

Ръководство за добри практики в сектор: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Ръководство за добри практики в сектор: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Интерактивни дискове: (Разархивирайте в папка и стартирайте файла index.html)

Интерактивен диск: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО – РИБОЛОВ

Интерактивен диск: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Интерактивен диск: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА

Интерактивен диск: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ

Интерактивен диск:: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Маркетингово проучване

Доклад

Презентация

План за действие

План за действие на Български език

 

Филм за дейностите по проекта