[2022 - 2026] Проект MOSAIC

MOSAIC logo_vertical

Проект: МОЗАЙКА (MOSAIC)

Име на проекта: Mastering Job-oriented Skills in Arts &Crafts thanks to Inclusive Centers for Vocational Excellence

Акроним: MOSAIC

Договор/Проект: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE / 101055648

Финансиран от: Програма ERASMUS +, ЕС

Партньори: 19 партньорски организации от 6 държави (15 пълноправни и 4 асоциирани)

Франция :
1. SEPR – VET centre – Водещ партньор
2. CRMA – Regional chamber of crafts
3. UJM – University Jean Monnet
4. INMA – National network of crafts professionals (асоцииран партньор)
5. Worldskills France – Association (асоцииран партньор)

Италия
6. SCF – National association of VET centres
7. UnionCamere – Regional chamber of trade, industry and crafts
8. UNISER – Mobility provider
9. Materahub – Cluster in Cultural and Creative Industries
10. Golinelli – philanthropic foundation (асоцииран партньор)

Финландия
11. OMNIA – VET centre
12. Wooden Oy – фирма
13. LAB – University

България
14. Хармония – Център за професионално обучение
15. Търговско-промишлена палата Добрич

Канада
16. CEGEP – VET & R&D centre

Армения
17. SEF – informal educational institution

и

Мултинационални мрежи
18. EfVET – European network of VET providers
19. WCCE – European network of crafts professionals (асоцииран партньор)

Цели на проекта:
Утвърждаване на сектора на изкуствата и занаятите чрез повишаване на качеството на предоставяното професионалното образование и обучение и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровата, екологичната и социално-икономическата еволюция.
Проектът се стреми:
- Да увеличи и подобри сътрудничеството между фирмите и центровете за ПОО; да се постигне взаимно обогатяване;
- Да подобри ПОО чрез предоставяне на нови обучителни модули;
- Да насърчи интернационализацията и транснационалните стратегии (учебни програми за мобилност), които да отговарят на съвременните нужди на ПОО и обществото;
- Да осигури бързо развиващо се ПОО чрез използване на дигитални методологии и инструменти.

Очаквани резултати:

- Мрежа от местни заинтересовани страни, съставена от доставчици на професионално образование и обучение (ПОО), представители на бизнеса, институции за висше образование (ВОУ) и местни власти;

– Европейска обсерватория за изкуства и занаяти;
- Курсове за обучение на учащи в сферата на изкуствата и занаятите, фокусирани върху дигитализацията, социалното предприемачество, устойчивост на околната среда и техническите умения;
- Курсове за обучение на учители и непедагогически персонал, фокусирани върху социалното включване, интернационализацията и дигиталните инструменти, прилагани за обучение/учене;
- Схеми за мобилност на професионалисти;
- Онлайн каталог на смесени учебни програми, насочени към ПОО и ВУЗ и техните обучаеми.

Бюджет: 3 986 118 Евро, от които 87 375 Евро за ТПП-Добрич

Период: 01.06.2022 – 31.05.2026

Уебсайт: https://mosaiceuproject.eu/