СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ – 17 май 2011 г. София, Хотел „Шератон”

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организират Седмия национален иновационен форум на тема Иновации и конкурентоспособност. Форумът ще се проведе на 17 май, т. г., от 9,15 ч. в Шератон хотел Балкан, София, под егидата на Премиера на Р България г-н Бойко Борисов и с подкрепата на Enterprise Europe Network.
По време на форума Премиерът Борисов ще връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината”.
За основа на дискусията на форума ще послужи годишният доклад Иновации.бг на фондация „Приложни изследвания и комуникации”, в който централната тема е Иновационната политика и практика в светлината на Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

national-innovation-forum