Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

LLP Logo en BG response-logo2[1]


Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС.

RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с:
Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;
Важната роля на информационните и комуникационните технологии в хотелите при търсенето, планирането и реализацията на продуктите;
Намирането на точния баланс между развитието на дестинациите, опазването на околната среда и развитието на конкурентна икономическа дейност;
Предоставяне на надеждна и висококачествена услуга.

Цели на проекта:

 • Идентифициране на нуждите, свързани с уменията и квалификационните изисквания за професиите „управител на хотел” и „управител на ресторант”;
 • Обогатяване и надграждане на специфичните умения на мениджърите на малки хотели и ресторанти, основани на резултатите от ученето и подпомогне прозрачността и съпоставимостта на квалификациите и мобилността на учащите и трудещите се;
 • Подкрепа при придобиването на секторни умения в туризма и подобряване на сътрудничеството между образование и бизнес;
 • Повишаване ангажираността на работодателите и социалните партньори;
 • Улесняване на неформалното учене на работното място;
 • Предоставяне на леснодостъпна и качествена информация за учене през целия живот.

Продукти:

 • Анализ на уменията в ХОРЕКА сектор в държавите партньори (България, Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния и Франция);
 • Разработване на Европейска квалификационна рамка за професиите „управител на хотел” и „управител на ресторант”;
 • Информационно-образователен наръчник за социално-отговорно управление на малки хотели и ресторанти;
 • Провеждане на Национални семинари в държавите партньори (09/2015);
 • Провеждане на Европейска конференция за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти (Испания, 10/2015).

Повече информация:
http://responsalliance.eu/bg/


imageedit_1_7352300040