„ЕЛИОС“ 2006

Име на проекта: Интегриран план за развитие на българската публична администрация
Наименование на кратко: “ЕЛИОС”
Водещ партньор: Регионален съвет на провинция ЕННА, Сицилия
Координатор: EUROCONSULT p.s.ar.l.
Български партньори: Българска търговско-промишлена палата /ЕИЦ (Национален координатор)
ТПП/ЕИЦ – Добрич, Ямбол, Враца
Цели:

 • подобряване на координацията между търговските палати и публичната администрация чрез изучаване на успешни практики от Италия
 • укрепване капацитета на палатите
 • създаване на специализирани обслужващи центрове (one-stop-shop) за МСП
 • Целеви групи:

 • Публична администрация
 • ТПП
 • МСП
 • Период: 18 месеца – януари 2005 – юни 2006
  Дейности:
  Да се организира с пряко участие на МСП двудневен семинар “Административни услуги за МСП” за фирми, работодателски организации и държавни служители (в края на м. май или в началото на м. юни)
  Финансиране на проекта: по Закон 84 “Подпомагане на връзките с Балканските страни” с финансовата подкрепа на италианското Министерство на външните работи
  Съфинансиращи организации: Регионален съвет на Сицилия,Регионален съвет на провинция ЕННА