Проект “Черноморска мрежа Tradenet (B.S.T.)

press-header

Проект “Черноморска мрежа Tradenet (B.S.T.)

Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца, Румъния, като водещ партньор, заедно с Търговско-промишлена палата Добрич, и Hellenic Foreign Trade Board (HEPO) от Солун, Търговската палата на Кавала, Гърция, Национален център за развитие на МСП Ереван, Армения, Търговско-промишлените палати от Зонгулдак и Трабзон, Турция, започнаха изпълнението на проект “Черноморска мрежа Tradenet (B.S.T.)”, финансиран от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”.

Основна цел на проекта – да насърчи и улесни регионалните партньорства и трансграничното сътрудничество, насочени към устойчиво развитие в Черноморския басейн, на базата на обединени ресурси, дейности и мрежи.

Основните дейности включват: създаване и популяризиране на Черноморски Търговски атлас, представящ икономическите и търговски условия в 5 страни (Румъния, България, Гърция, Армения, Турция); уебсайт с информация за икономическото и търговското развитие с онлайн база данни (БД) за бизнес възможности, и онлайн стокова борса; организация на 7 уърк шопа за насърчаване на разбирателството и стимулиране на интересите за коопериране, насочени към местния бизнес в градовете на всички партньори; организиране на брокерска среща за малките и средни предприятия от всички 5 страни (в Гърция); създаване на Черноморска мрежа Tradenet (BST) със 7 точки за контакт, хоствани от партньорите по проекта, един за всеки регион/област, така че местните бизнес общности да имат достъп до съответната информация и услуги.
Продължителност: 18 месеца, от юни 2011 до ноември 2012.

Общ бюджет на проекта 379.975 ЕВРО, от които принос от ЕС – 90%.

За повече информация – моля, свържете се с Татяна Гичева – ТПП-Добрич, тел. 058-601472, факс 058-601434, e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net

press-footer-blacksea-cbc-tradenet

Информационни материали: Кратко представяне на проекта (кликнете  за сваляне)

ML0Pe

РАБОТЕН СЕМИНАР „РЕГИОНАЛНО КООПЕРИРАНЕ И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН”

Покана и програма за събитието (кликнете за сваляне)

Презентации от работния семинар проведен в гр. Добрич, 13-14 Март 2012 година. (кликнете върху флага на държавата, за съответната презентация)

БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ АРМЕНИЯ ТУРЦИЯ ГЪРЦИЯ

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО (кликнете за уголемяване)


ЗА СВАЛЯНЕ

E45Hl

Брошура на проекта: ТУК

Blacsea Tradenet

Търговски атлас TRADENET

ПЪЛЕН АТЛАС: ТУК
АТЛАС ЗА БЪЛГАРИЯ: ТУК
АТЛАС ЗА РУМЪНИЯ: ТУК
АТЛАС ЗА АРМЕНИЯ: ТУК
АТЛАС ЗА ТУРЦИЯ: ТУК
АТЛАС ЗА ГЪРЦИЯ: ТУК