„CASE“ 2008

ТПП – Добрич участва в Проект CASE (Chambers towards Acquis Support and business Ethics) – (Палатите в подкрепа на LogoProject_case[1]фирмите за приложение на европейското законодателство и бизнес етика“ – инициатива на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати – „Европалати“

Oбщ бюджет: ? 880 000 (по програма EC Business Support Programme 2006)
Продължителност: 18 месеца
Водеща организация: Eвропалати + 4 партниращи държави (България, Румъния, Турция, Хърватска) 1 асоциирана страна – Македония
Цели:
обучени 40 експерта от търговски палати в страните-партньори по проекта +2 от Македония по прилагане на европейското законодателство и одитиране на фирмите
05проведен одит в 400 фирми за прилагане на европейското законодателство
Основно предимство за фирмите от Добрич и региона:
05повишаване информираността за законодателството на ЕС, хармонизирано с националното законодателство, по отношение на потребителите, екологията, безопасните условия на труд, както и за конкретния продукт или услуга, предлагани от фирмите.
Основни предимства за ТПП-Добрич:
ползване на диагностично ръководство за проучване на нивото на съответствие с европейското законодателство във фирмите предоставяне на високо-квалифицирани услуги на фирмите за мерки при прилагане на европейското законодателство.
В момента ТПП-Добрич изготвя списък от фирмите-членове, на които ще се предложи одитиране. Краен срок за набиране на желаещи фирми за включване в проекта: 30 май 2008
Лице за контакти: Татяна Гичева, тел.: 601472 e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net
За повече информация на английски език за проекта CASE натиснете ТУК