Технологични двустранни бизнес-срещи Про Енерджи в Перпинян, Франция

Технологични двустранни бизнес-срещи Про Енерджи в Перпинян, Франция.

bg_header[1]Технологични бизнес срещи - Перпинян, Франция

Писмо-покана за участие:
Пълна програма на събитието DERBI 2010