Проект „Компас Р@внопоставеност” 2010

Проект „Компас Р@внопоставеност”
Продължителност: 2008-2010
Финансиран от програма „Леонардо Да Винчи – Трансфер на иновации”.

example-theme-logo[1]Водещ партньор е AFEFOS PME Ile-de-France. ТПП-Добрич е партньор съвместно с 3 консултантски фирми от Франция, Италия и Испания. Основна цел на проекта е разработване на уеб платформа по проблемите на професионалната равнопоставеност на половете.

Уебсайт: http://egalite.learningboussole.org/