[2016 - 2018] Проект „EAPREN”

logo eapren

През месец ноември 2016 г. Търговско-промишлена палата – Добрич започна работа по проект “EAPPREN”, финансиран от програма „Еразъм+”.

Цели на проекта:
- Повишаване на осведомеността за ползите от чиракуването;
- Изграждане на капацитет за подкрепа на дуалното обучение в посредническите организации;
- Изграждане на капацитет в МСП за организиране на учене чрез работа.

Дейности по проект „EAPREN”:
- Подбор на 30 добри практики в областта на ученето чрез работа и подкрепата, която оказват посредническите организации;
- Определяне на нуждите от обучение: ще бъде проведено проучване, при което ще се идентифицират нуждите от обучение както в посредническите организации партньори, така и за всички онези, които ще извлекат ползи от проекта;
- Разработване на учебното съдържание: то ще бъде оригинално, новаторско и подходящо за онлайн обучение, ще се базира на дефинираните през предходния етап нужди и ще бъде преведено на всички езици на партньорството;
- Адаптиране на платформа за електронно обучение: тя ще улесни организирането на курсовете и тяхната ефективност;
- Организиране на обучение за обучители: на този етап от проекта, всеки партньор от посредническа организация ще придобие умения за обучител и ще предаде своите знания, както на своите колеги, така и на външни организации;
- Организиране на курсове за обучение за персонала на посредническите организации. На базата на разработените материали, ще се проведат курсове на обучение за служителите във всички партньорски организации, но също така и централизирани – на европейско равнище.
- Прилагане на новопридобитите знания. Това е един много важен етап от проекта и ще се изразява в подкрепа на ученето чрез работа в МСП.
Целеви групи:
- Посреднически организации (Търговско-промишлени палати);
- МСП;
- Институции в областта на ПОО.

Партньори:

ACTION SYNERGY SA;
Федерация на предприемачите и индустриалците от Пелопонес и Западна Гърция;
Eurosuccess Consulting;
Търговско-промишлена палата – Лимасол;
Словенска Търговско-промишлена палата;
Северна Търговско-промишлена палата – Полша;
Фондация на Университет – Гранада;
Търговско-промишлена палата – Добрич;
EFVET;
Латвийска Търговско-промишлена палата.


За повече информация: http://www.eappren.eu/

logo-erasmus-plus