Проект Creative Trainer II – Проект в областта на креативността и иновациите

Creative Trainer II – проект в областта на креативността и иновациите’
Проектът Creative Trainer II (Креативен обучител II) е по Програма за учене през целия живот / Леонардо да Винчи: Трансфер на иновация. Периодът му на изпълнение е октомври 2010 – септември 2012.

Проектът разработва курс на обучение, чийто основен акцент е върху подкрепа за предприятия (предимно МСП) за намиране на нови идеи.

Курсът е в 5 модула. Първите 3 модула представляват етапа „генериране на идея и селекция идея“. Двата съдържат конкретни техники за творчество, а третият се занимава с въпроса, как да се оценят тези идеи.

Другите 2 модула обхващат фазата „време за излизане на пазар“. Това означава да се разбере как разработените продукти да се въвеждат ефективно и по-кратко време на пазара.

В рамките на проекта се проведе международен курс за обучители, които да обучават по този метод и през 2012 бе проведен курс в Добрич, в който участваха представители на наши фирми и предприемчиви хора, които проявяват интерес. Обучителните материали, както и издание със събрани добри практики в областта на креатилността и иновациите, са на разположение в Търговската палата.

В проекта Търговската палата участва заедно с организации от Австрия, Испания, Англия, Италия, Словения, Ирландия, Франция, Германия.

Лице за контакти по проекта: Ренета Палова

Ел.поща: rpalova@cci.dobrich.net

Интернет страница на проекта: http://www.creative-trainer.eu/index.php?id=7&L=1