Проект EMAS „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8

header-cbc-website

Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8

Стартира трансграничен проект за повишаване на информираността на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда.

Търговско-промишлена палата Добрич има удоволствието да съобщи за новия си спечелен трансграничен проект, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

На 20.04.2012 г. Търговско-промишлена палата Добрич подписа договор със Съвместния технически секретариат на Програмата за Трансгранично сътрудничество за стартирането на одобрения по програмата проект Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда”, проект № 2(4i)-2 1-8

По проекта ТПП Добрич ще си партнира със сдружение “Европейски институт за културен туризъм” “ЕВРИКА” от България и екологично сдружение „Маре Нострум”, Румъния.

Проектът ще се изпълнява съвместно от партньорите през следващите 18 месеца като главните му цели са устойчивост на природните ресурси чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната среда, повишаване на информираността на туристическия клъстер за устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околна среда и борба с климатичните промени, повишаване на информираността на туристическия клъстер за методи и системи за намаляване натиска върху околната среда.

Целеви групи по проекта са:

  • Туристическият клъстер;
  • Местните власти и НПО;
  • Потребителите на туристически услуги.

Основните дейности включват:

  • Промоциране на проекта и популяризиране постигнатите резултатите;
  • Анализ и оценка  степента на замърсеност на околната среда;
  • Стратегия за устойчиво развитие;
  • Съвместна информационна кампания;
  • Повишаване капацитета на МСП от туристическия клъстер за устойчиво развитие;
  • Сертифициране с  екомаркировка и EMAS.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Бюджет на проекта: 455 653,82 ?

footer-cbc-website

ДОКУМЕНТИ

Пакет документи за процедура за определяне на изпълнител с предмет ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
Кликнете тук за изтегляне

Отговор на запитване (23.08.2012) – Всички документи за изпращат в 1 плик, подредени така, както са описани в офертата, придружени с опис.

Информация за сключен договор (Предоставяне на логистични услуги): Кликнете тук за изтегляне

Информация за сключен договор (Разработка на стратегия за устойчиво развитие): Кликнете тук за изтегляне

Информация за сключен договор (Медийна кампания с 2 обособени позиции): Кликнете тук за изтегляне

Информация за сключен договор (Предоставяне на писмени и устни преводи): Кликнете тук за изтегляне

Информация за сключен договор (Изработка на печатни материали): Кликнете тук за изтегляне

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

Пресконференция, гр. Добрич, 13.07.2012. Кликнете ТУК за повече информация

Двудневен семинар за устойчиво развитие. Кликнете ТУК за повече информация

Представяне на Green Web Portal. Кликнете ТУК за повече информация

Промоционални материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне

Информационни материали по проекта – Кликнете ТУК за изтегляне

Доклад за въздействието на туристическата индустрия по крайбрежието на Черно море от района на Констанца и Добрич върху околната среда – Кликнете ТУК за изтегляне

Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта – Кликнете тук за достъп

Презентация за начало на проекта БГ
Презентация за начало на проекта РО

Презентация за резултатите от проекта БГ
Презентация за резултатите от проекта ЕН
Презентация за резултатите от проекта РО