Новини


header-bg


07.05.2019

Конференции  за приключване на проекта в България и Румъния


25.04.2019

Kръгли маси в България по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”


19.04.2019

На 19 април 2019 г. в Крайова се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


18.04.2019

На 18 април 2019 г. в Мехединци се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


16.04.2019

На 16 април 2019 г. във Велико Търново се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


08.04.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP във Велико Търново


04.04.2019

На 04 април 2019 г. в Силистра се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


24.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Силистра


20.03.2019

На 20 март 2019 г. в Плевен се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


19.03.2019

На 19 март 2019 г. в Русе се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


15.03.2019

На 15 март 2019 г. в Александрия се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


14.03.2019

На 14 март 2019 г. във Враца се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


14.03.2019

На 14 март 2019 г. в Слатина се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


13.03.2019

На 13 март 2019 г. в Монтана се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


12.03.2019

На 12 март 2019 г. във Видин се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


11.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Плевен


07.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Русе


01.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP във Враца


01.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Монтана


01.03.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP във Видин


19.02.2019

На 19 февруари 2019 г. в Добрич се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


19.02.2019

Пилотно обучение за работа с уеб платформата MOWE UP в Слатина


19.02.2019

Пилотно обучение за работа с уеб платформата MOWE UP в Александрия


12.02.2019

Пилотно обучение за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Добрич


12.02.2019

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект MOWEUP


05.02.2019

На 5 февруари 2019 г. в Гюргево се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


04.02.2019

Кръгла маса за популяризиране на уеб платформата MOWEUP в Добрич


18.01.2019

Покана Пилотно обучение за работа с уеб платформата MOWE UP, Гюргево


16.01.2019

В сряда, 16 януари 2019 г. в Слатина се проведе Кръгла маса по проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


15.01.2019

Във вторник, 15 януари 2019 г. , в Дробета Турну Северин се проведе Кръгла маса по проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


19.12.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Слатина


14.12.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Дробета Турну Северин


12.12.2018

На 12 декември 2018 г. в Калъраш се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


11.12.2018

На 11 декември 2018 г. в Констанца се проведе пилотно обучение за използване на уеб платформа MOWE UP


26.11.2018

Пилотно обучение за работа с уеб платформата MOWE UP в Кълъраш


26.11.2018

Пилотно обучение за работа с уеб платформата MOWE UP в Констанца


23.11.2018

В петък, 23 ноември 2018 г. , в Крайова се проведе Кръгла маса в рамките на проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


01.11.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Крайова


03.10.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Александрия


02.10.2018

В петък, 19 октомври 2018 г. , се проведе Кръгла маса в Александрия по проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


10.09.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Гюргево


30.08.2018

На 30 август 2018 г., се проведе Кръгла маса в Кълъраш в рамките на проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


28.08.2018

На 28 август 2018 г. в Констанца се проведе Кръгла маса по проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни – MOWEUP“


08.08.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Констанца


07.08.2018

Кръгла маса за презентация на уеб платформа MOWE UP в Кълъраш


29.06.2018

На 28.06.2018 в град Русе бе представена уеб-базираната платформа MOWEUP. В събитието взеха участие повече от 50 български и 50 румънски представители на заинтересованите страни – икономически и социални партньори, работодатели, бизнес организации, безработни и търсещи работа, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти.

Регистрацията е отворена и ви осигурява възможност за достъп до всички проучвания и изследвания, инструменти за самооценка, полезни видео съвети за работа и заетост и кариерно развитие и друга специализирана информация.

Връзка за регистрация: https://moweup.eu/bg/sign/up

moweupeu-index


15.06.2018

Търговско промишлена палата Добрич има удоволствието да ви покани за участие в събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP, създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

Водещ партньор по проекта- Търговско-промишлена палата Добрич. Румънски партньор- Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие-Констанца

Събитието ще се състои на 28 юни в град Русе, хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1.

Поканени са 50 български и 50 румънски представители на заинтересованите страни – Икономически и социални партньори, работодатели, бизнес организации, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти от трансграничния регион.

Участието е безплатно. Организаторите поемат транспортни разходи и  разходи по изхранване -  обяд и кафе пауза.

Моля потвърдете вашето участие не по-късно от  22.06.2018 година на телефон 058 601472 – Георги Колев или 0876 827492 – Божанка Добрева


На 14.11.2017 ТПП Добрич организира конференция за началото на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код № 16.4.2.052


Място: гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 203

Начален час: 11:30

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Бюджетът на проекта е 399 360.85 ?, принос на ЕС: 339 456,72 ? от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

Целеви групи: Безработни лица в трудоспособна възраст, хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та особено тези, насърчаващи равенството между мъжете и жените, органи работещи за опазването и защитата на околната среда, граждани

Моля, потвърдете участие на: тел.:058 601472, или е-мейл: gkolev@cci.dobrich.net – Георги Колев – организатор събития до 10.11.2017

footer-bg