Новини

header-bg29.06.2018

На 28.06.2018 в град Русе бе представена уеб-базираната платформа MOWEUP. В събитието взеха участие повече от 50 български и 50 румънски представители на заинтересованите страни – икономически и социални партньори, работодатели, бизнес организации, безработни и търсещи работа, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти.

Регистрацията е отворена и ви осигурява възможност за достъп до всички проучвания и изследвания, инструменти за самооценка, полезни видео съвети за работа и заетост и кариерно развитие и друга специализирана информация.

Връзка за регистрация: https://moweup.eu/bg/sign/up

moweupeu-index


15.06.2018

Търговско промишлена палата Добрич има удоволствието да ви покани за участие в събитие за стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP, създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

Водещ партньор по проекта- Търговско-промишлена палата Добрич. Румънски партньор- Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие-Констанца

Събитието ще се състои на 28 юни в град Русе, хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1.

Поканени са 50 български и 50 румънски представители на заинтересованите страни – Икономически и социални партньори, работодатели, бизнес организации, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти от трансграничния регион.

Участието е безплатно. Организаторите поемат транспортни разходи и  разходи по изхранване -  обяд и кафе пауза.

Моля потвърдете вашето участие не по-късно от  22.06.2018 година на телефон 058 601472 – Георги Колев или 0876 827492 – Божанка Добрева


На 14.11.2017 ТПП Добрич организира конференция за началото на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 203

Начален час: 11:30

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Бюджетът на проекта е 399 360.85 €, принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

Целеви групи: Безработни лица в трудоспособна възраст, хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та особено тези, насърчаващи равенството между мъжете и жените, органи работещи за опазването и защитата на околната среда, граждани

Моля, потвърдете участие на: тел.:058 601472, или е-мейл: gkolev@cci.dobrich.net – Георги Колев – организатор събития до 10.11.2017

footer-bg