ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

ДЕН НA КАРИЕРАТА – ОТВОРЕНИ ВРАТИ

doors-options_2[1]

Кариерен център Добрич при Търговско – промишлена палата Добрич организира на 20 януари 2015 година – вторник „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“
В рамките на информационния ден ще бъдат представени дейността на центъра и възможностите за получаване консултации и услуги за кариерно израстване на  заети лица.  Срещата ще се проведе в конферентната зала наТПП Добрич от 10:00 часа. След презентацията на дейността на кариерния център на желаещите участници ще бъдат предоставени консултации за кариерно ориентиране и израстване. Участниците ще получат също информационни материали по темата на  информационния ден.Европейски съюз                                      Европейски социален фонд


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”BG 051PO001–2.1.07
„Инвестира във вашето бъдеще“
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването и”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За повече информация относно Вашето участие моля позвънете на: 058 601472 или 0889 853282

яну | 2015