Членство

 • Палатата подкрепя, насърчава, представя и защитава бизнес интересите на своите членове
 • Представител на работодателите
 • ТПП Добрич е колективен член на БТПП, която от своя страна е редовен член на международната Търговска камара – Париж и на редица други международни организации. Тези контакти са и източници на полезна бизнес и фирмена информация
 • Работи за установяване на национални и международни контакти за членовете си
 • Предоставя възможности за срещи и разширяване на контакти с други местни хора на бизнеса
 • Участие в различни обучения, семинари, бизнес пътувания, организирани от Търговско промишлена палата Добрич
 • Информация и консултации по международна търговия, мита и митнически такси, банкови заеми, финансиращи програми, кредитни линии и бизнес планиране
 • Поддържа външнотърговски регистър, издава удостоверителни документи, сертификати за произход, карнети АТА, лицензи, референции
 • Съдейства при издаване на бизнес покани и визи
 • Извършва услуги в подкрепа на бизнеса (преводи, фото копия, факс и e-mail)
 • Членовете получават безплатни консултации както и отстъпка от цената на семинари, обучения, бизнес пътувания и митнически документи
 • Членовете получават месечен бюлетини с предстоящи бизнес събития и бизнес оферти от Европа
 • Регистрацията на фирми се извършва само от представители на палатата. Фирмите, които желаят да се регистрират трябва да го направят лично в Търговско-промишлена палата – град Добрич, като там в съответния формуляр се въвеждат необходимите данните за фирмата / институцията (желаеща да членува в ТПП).

Условия за членство в ТПП Разпределени в три пакета услуги


Свалете от тук:

Заявление за членство за 2021 година – в MS WORD
Пакет минимум услугив MS WORD
Разширен пакет услугив MS WORD

Специален пакет услугив MS WORD