Еразъм за млади предприемачи – Отлична възможност за обмен на знания и идеи за развитие на бизнеса

Еразъм за млади предприемачи – отлична възможност за обмен на знания и идеи за развитие на бизнеса

ERASMUS-LOGOs-22_BG_54f5e2811d6f8

Еразъм за млади предприемачи е европейска програма, която дава чудесна възможност на предприемачи, наскоро стартирали или планиращи да стартират своя бизнес, да обменят знания и идеи със собственици и  мениджъри на успешни компании от други страни.

Новите предприемачи ще се обучават на работното място в малки и средни предприятия в продължение от 1 до 6 месеца, ще придобият добри практически съвети и опит в  управление на бизнес. Това ще улесни успешното стартиране или укрепване на новата фирма, ще даде достъп до нови пазари и развитие на международно сътрудничество с бизнес партньори в чужбина. Начинаещите предприемачи получават финансова подкрепа за осъществяване на своя стаж по предприемачество, която се определя в зависимост от страната домакин. Повече информация можете да намерите в Анекс 1.

Предприемачите домакини ще се запознаят със свежите идеи на мотивирани, начинаещи предприемачи, които работят в същата сфера. Новите предприемачи може да притежават специализирани умения или познания в област, в която домакините не са специалисти, които да допълват собствените им умения или познания.

Това е едно ефективно взаимноизгодно сътрудничество, при което и двете страни могат да открият нови европейски пазари и бизнес партньори, както и различни начини за правене на бизнес.

В дългосрочен план и двете страни могат да се възползват от възможностите на широката мрежа от контакти и евентуално, да решат да развият сътрудничеството в дългосрочно бизнес партньорство.

Програмата Еразъм за млади предприемачи е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата 42 страни посредством посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса.

erasmus-jeune-entrepreneur

Кой може да участва?

Като нов предприемач в програмата може да участва всеки, който:

 • Има навършени 18 години.
 • Твърдо планира да започне собствен бизнес.
 • Вече е стартирал собствен бизнес през последните три години независимо от икономическия сектор.
 • Да владее средно ниво на английски език.

Какви са изискванията към младия предприемач?

 • Да има постоянно местожителство в една от участващите по програмата страни.
 • Да разполага с конкретен проект или бизнес идея, разработени в жизнеспособен бизнес план.
 • Да представи свое CV и мотивира желанието си за участие в програмата.
 • Да бъде амбициран и ангажиран за успешното осъществяване на сътрудничество с опитен предприемач по време на обмена.
 • Да бъде готов да допринесе за развитието на бизнеса на предприемача домакин и да вложи собствените си умения и знания.
 • Да бъде готов да съфинансира престоя си в чуждестранната фирма.

Какви са изискванията към предприемача домакин?

 • Да пребивава постоянно в една от участващите по програмата страни;
 • Да бъде собственик или управител на малка или средна фирма или да участва пряко в предприемаческата дейност на ниво малки и средни предприятия;
 • Да има управленчески опит в продължение на поне 3 години;
 • Да е готов да сподели своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдете наставник в този процес.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора предлага безплатна консултация по програмата и цялостно съдействие при регистрация в платформата на Еразъм за млади предприемачи. Екипът на ТПП – Стара Загора съдейства на младите предприемачи да подготвят своя бизнес план.

Заинтересованите предприемачи могат да се обърнат за повече информация за условията за включване в програмата към Търговско-промишлена палата – Стара Загора, която е посредническа организация по програма Еразъм за млади предприемачи.

За контакти: Мануела Гуджева, тел: 042 626 297; 0887505 542

erasmus@chambersz.com, www.erasmus-entrepreneurs.eu

За сваляне: АНЕКС 1