За контакт

Адрес за кореспонденция:
Търговско-промишлена палата Добрич
ул. България 3, ПК 182; Добрич 9300, България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434
e-mail : cci@dobrich.net