<%@ Language=JavaScript %> Проект Знаците на града

English

Адрес:
Търговска палата Добрич
ПК 182; Добрич 9300
България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434
e-mail : cci@dobrich.net


Евро Инфо Център
Евроинфо център Добрич

Българска търговско-промишлена палата

Портал - www.ebusinesslex.net и на български език

The World Trade Centers Association
Световна асоциация на търговските центрове

Проект "Знаците на града" (Signs in the City)


По
програма СОКРАТ: ЛИНГВА 1
на Европейската Общност
за популяризация на езиковото обучение.
Проектът е класиран с най-висок резултат за 2005 година
и е единственият одобрен с български координатор.

Обща стойност:
253 957 евро, 74% от тях ще бъдат финансирани от Европейската Комисия.

Продължителност: ноември 2005 - октомври 2007

Инициатор и изпълнител на проекта е Търговско-промишлена палата-Добрич.

Партньори са  Мадридският политехническият университет, 
Малтийският университет и частни организации от Полша и Гърция. 

Signs the city  /Знаците на града/ е  проект на  Търговско-промишлена палата-Добрич, финансиран от Програма Лингва на Европейската комисия, който представя и популяризира езиците, историята и атмосферата на пет европейски града - Добрич, Нафплио (Гърция), Алкала де Енарес (Испания), Гданс (Полша) и Биргу (Малта).

Проекта разработва книга и компакт диск  за всеки от градовете, които са адресирани към чуждестранните посетители на града. Изданията използват градските знаци и символи (указателни табели, пътни знаци, надписи на основни сгради, графити,  меню в ресторантите, символни места и пр.) като водачи през езика, наследството и духа на града.

Книгите включват: информация за писмените знаци, за особеностите на езика, код за четене на всеки език и кратко представяне на града в 5 секции: Социални отношения – включва ежедневни фрази, полезни за социална комуникация; Означаване на пътя – думи и фрази за начин на ориентация в града и разбиране на указателните знаци; Означаване на необходимото:  думи и фрази за услуги, магазини, ресторанти и пр.; Означаване на местата: думи и фрази за най-важните места във всеки град; Означаване на атмосферата: думи и фрази, свързани с характерната атмосфера на всеки град;

Всяка книга включва повече от 60 фотографии, съотнесени към основната лексика в ежедневни ситуации – думи и фрази на целевите езици и превод на английски език. Всяка фраза отговаря на определена фотография и читателят може да се ориентира, докато пребивава в града.

Дискът ще съпътства книгите като аудиовизуално пособие. Потребителите ще имат възможността да разпознаят фразите и думите, които са научили и да ги чуят като звучене и чрез диска.

Проектът разработва интернет страница www.signsinthecity.net включваща: книгите on-line, информация за езиците и градовете, езикови тестове и игри. Има секция, в която потребителите ще могат да добавят снимки на своя град и да представят своя език, като обменят идеи един с друг. В езиковата секция може да бъде проверено нивото на езика, след като градовете вече са били посетени, както и да се разпознаят знаците на града.
През месец май 2007 в рамките на проекта в град Добрич ще се проведе Фотографска изложба на открито на знаците на града, ситуирана в центъра и достъпна за широка публика. Изложбата ще представи на посетителите всички езици и градове в партньорството.