English

Адрес:
Търговска палата Добрич
ПК 182; Добрич 9300
България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434
e-mail : cci@dobrich.net


Евро Инфо Център
Евроинфо център Добрич

Българска търговско-промишлена палата

Портал - www.ebusinesslex.net и на български език

The World Trade Centers Association
Световна асоциация на търговските центрове

 

 

Снимки от медиини публикаци по Проект

“Туризъм 365 дни в годината”
Програма Phare CBC 2006 / 018-445.01.04.

Кликнете за пълен размер на снимката!

Публикации при започването на проекта

Публикации при приключването на проекта

НАЗАД